Payroll

Staffable Payroll is de payroll organisatie voor de gastvrijheidsindustrie. Medewerkers met een 0-urencontract worden ondergebracht bij Staffable Payroll, onderdeel van Mise en Place.  Op de werkvloer verandert  er niets. U blijft immers de verantwoordelijke, bepaalt wat de medewerker verdient en of hij of zij goed functioneert.

Staffable Payroll heeft zich als doel gesteld om horecaondernemers de administratieve en juridische werkzaamheden uit handen te nemen en tevens te gaan helpen in verbetering van de kwaliteit en daarbij ondersteuning te bieden waar nodig.

Middels een IT oplossingen heeft u uw urenregistratie, arbeidsovereenkomsten en andere administratie rondom personeelszaken 100% geautomatiseerd. Als added value trainen we uw medewerkers specifiek op deze competenties waar uw organisatie behoefte aan heeft. Medewerkers komen na uw goedkeuring in aanmerking voor een uitwisseling. Doel van deze uitwisseling is dat u uw medewerkers in uw dal perioden makkelijker aan u bind en daarbij u uw medewerkers op gezette momenten meer flexibiliteit en daarmee uitdaging bied tijdens hun loopbaan binnen uw organisatie.

Wij nemen het juridisch werkgeverschap echter volledig van u over en nemen alle administratieve zaken die bij (flexibel) personeel komen kijken voor onze rekening zodat u zich zorgeloos kunt richten op hetgeen u echt leuk vindt. Oftewel wij ontzorgen maar u blijft eigen baas!

Voordelen Payroll voor loonadministratie:

 • Complete ontzorging in het voeren van een loonadministratie
 • Loonbetalingen, loonstroken in digitale omgeving (middels app)
 • Ziektedoorbetaling volledig op kosten van Horeca poule,
 • Arbodienst afhandeling, (wet Poortwachter)
 • Opstellen contracten, signalering aflopende contracten,
 • Afhandeling ontslag procedures inclusief transitievergoeding*,
 • Cao- en wetswijzigingen altijd up to date,
 • Pensioenopbouw*,
 • Premies WW/WAO/WIA/ZVW/ Loonbelasting

Extra voordelen Payroll aangaande personeel:

 • 1 tot 4 trainingen per jaar horecavaardigheden als ook op attitude en gastgerichtheid waardoor personeel naar hoger niveau, meer enthousiast en dus productiever wordt
 • Parttimers en fulltimers die niet deelnemen aan Payroll plus kunnen deelnemen aan trainingen
 • Maandelijks of wekelijkse loonbetaling naar de wens van u als opdrachtgever
 • 7 dagen per week ondersteuning middels automatisering als ook telefonisch
 • Volledige geautomatiseerd urenregistratie- en planningssysteem
 • Begeleiding en signalering in contract- en loopbaanbeheer van de medewerkers
 • Volledige juridische afhandeling wet werk en zekerheid en begeleiding hierin
 • Personeel minimaal 5,5 jaar in dienst voordat contract omgezet wordt in verbintenis voor onbepaalde tijd (personeel in dienst bedrijf na 4x half jaar of uiterlijk 2 jaar in dienst dan onbepaalde tijd)
 • Personeel dat deelneemt aan Horeca poule krijgen nog 3 extra trainingen (horecavaardigheden, attitude en gastgerichtheid)**
 • Gezamenlijk bekijken welke personen voor Horeca poule in aanmerking komen
 • Uitwisseling tussen Horeca poule gebruikers van medewerkers na uw akkoord

Het tarief voor Staffable Payroll wordt bepaalt met een zogenaamde factor waardoor er een all-inclusive totaalbedrag ontstaat. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan wat betreft de kosten van onze dienstverlening en krijgt u van tevoren een glashelder inzicht in uw personeelskosten.

Voor bepalen van deze factor wil ik graag voor u een afspraak inplannen met onze partner die aan de hand van een persoonlijk gesprek bepaalt welke factor er voor u van toepassing is. Dit is o.a. afhankelijk van aantal personeelsleden en/of bruto jaarloon die naar verwachting verloond gaat worden.